STYRELSE


Ordförande: Björn Emanuelsson

Kassör: Klas Emanuelsson

Ledamot: Kjell-Göran Andersson

Ledamot: Michael Haraldsson

Ledamot: Joakim Berglund

Klubbchef / Adj. sekreterare: Per-Åke Grunnan